Ondernemer / ZZP-er

Als ondernemer is het belangrijk uw (financiële) administratie op orde te hebben. De informatie die u nodig heeft voor een adequate bedrijfsvoering wordt immers grotendeels ontleend aan de (financiële) administratie. U kunt hierbij denken aan de hoogte van en ontwikkeling in de omzet, marge, kosten, en bedrijfsresultaat.

Wist u bijvoorbeeld dat de belastingdienst als voorwaarde heeft gesteld dat u als ondernemer uw basisadministratie minimaal 7 jaar dient te bewaren?

Daarnaast dient uw administratie als basis voor de aangiften omzetbelasting, loonbelasting en uw belastingen mbt inkomen of winst (vennootschap- en/of inkomstenbelasting). Kortom, tal van zaken waaruit blijkt hoe belangrijk een deugdelijke (financiële) administratie is. Wij kunnen het ons echter voorstellen, dat u als ondernemer, niet altijd voldoende tijd en kennis beschikbaar heeft om naast uw eigen werkzaamheden ook een dergelijke administratie te voeren.

Wij richten ons met name op MKB ondernemers en ZZP-ers. Wanneer u prijs stelt op een persoonlijke aanpak, gericht op uw bedrijf, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Onze kleinschaligheid zorgt voor een persoonlijk contact en een fijne samenwerking. En niet onbelangrijk: de tarieven liggen op een gunstig niveau.

Administratie & belastingadvieskantoor J. Winkel  zorgt voor het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van de door u verstrekte gegevens. Eventueel in Exact online,  Snelstart, E. Boekhouden of een ander pakket. Uiteraard kunnen wij u, als geregistreerd  fiscaal adviseur adviseren over  het brede scala van financiële en belastingzaken.